نقل و انتقالات؛

یک تیم کامل ایرانی هفته بعد لژیونر می شود!

6-7 بازیکن ایرانی در آستانه حضور در لیگ قرقیزستان قرار دارند.

به گزارش فوتسال 40، چند بازیکن ایرانی که تعدادی از آنها تیم ندارند و تعدادی هم در تیم هایشان شرایط خوبی ندارد، در آستانه لژیونر شدن قرار گرفته اند.

این چند بازیکن که تعدادشان حدود 6-7 نفر است با تیم هایی از قرقیزستان به توافق دست یافته اند و هفته بعد به کشور سفر خواهند کرد تا قراردادهایشان را امضا کنند.

لیگ قرقیزستان از نظر فنی در سطح پایین تری از لیگ فوتسال ایران قرار دارد اما پیشنهادهای مالی قابل قبول ارائه شده به بازیکنان ایرانی، آنها را مجاب به حضور در قرقیزستان کرده است.

با توجه به این که تعدادی از این بازیکنان فعلا تیم دارند و اقدامات مربوط به فسخ قراردادهایشان را انجام می دهند، از ذکر نام‌شان خودداری و تا نهایی شدن انتقال‌شان صبر می کنیم.