قدرت بهادری‌ از کراپ جدا شد؛

قهر و حاشیه‌های خسته کننده تیم لیگ برتری

قدرت بهادری با حضور در باشگاه کراپ قراردادش را با الوندی ها فسخ کرد.

به گزارش فوتسال ۴۰، قدرت بهادری که برای ادامه همکاری با کراپی‌ها به مشکل خورده بود، قراردادش را فسخ کرد.

قهر و حاشیه‌های عجیب پیرامون کراپ در این فصل داستانی تکراری و خسته کننده است که روی روند نتیجه گیری این تیم نیز تاثیر منفی گذاشته است.

ماجرای عجیب مهدی جاوید، دعواهای پیش فصل بازیکنان، تغییر سریع سرمربی در هفته های ابتدایی، به مشکل خوردن چند ستاره با سرمربی و… همه از کراپ تیمی ساخته که حاشیه پررنگ تری از متن دارد.

بازگشت به فرش آرا یکی از احتمالات پیش روی بهادری بعد از جدایی از کراپ است؛ او فصل گذشته به عنوان بازیکن-مربی در فرش آرا فعالیت می کرد.