شکایت باشگاه از لژیونر ایرانی: گشتیم نبود!

باشگاه عراقی از لژیونر ایرانی شکایت کرد.

به گزارش فوتسال ۴۰، مسلم حیدری که به تازگی با باشگاه گاز جنوب بصره‌‌ قرارداد بسته بود به دلیل غیبت در‌ تمرینات مورد شکایت باشگاه عراقی قرار گرفت.

مسلم حیدری‌ با وجود داشتن قرارداد با گاز جنوب تا کنون سر تمرینات حاضر نشده است.

غیبت بی پایان مسلم نیز بالاخره با واکنش باشگاه عراقی مواجه شد و این باشگاه برای تعیین تکلیف موضوع از حیدری شکایت کرده است.