تایید خبر فوتسال ۴۰؛ خوراکچی‌ در اراک

سرمربی جدید ایرالکو انتخاب شد

محمود خوراکچی رسما به عنوان سرمربی ایرالکو انتخاب شد.

به گزارش فوتسال ۴۰، باشگاه ایرالکو اراک‌ بعد از جمع بندی نهایی گزینه های مدنظرش، محمود خوراکچی‌ را به عنوان جانشین رضا کردی انتخاب کرد.

ایرالکو بعد از تداوم نتایج ضعیف‌ در لیگ برتر فوتسال اقدام به تغییر سرمربی کرد؛ در شرایطی که از چند گزینه به عنوان سرمربی جدید اراکی ها یاد می شد، فوتسال ۴۰ از انتخاب خوراکچی‌ خبر داده بود که این خبر امشب تایید شد.

حسین سلطانی و مجید رئیسی به عنوان دستیاران محمود خوراکچی‌، او را در اراک همراهی خواهند کرد.

سرمربی‌ جدید ایرالکو این هفته از روی سکوها بازی این تیم را تماشا می کند و کار خود را بعد از پایان نیم فصل‌ به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.