نقل و انتقالات؛

ستاره ناراضی ایرالکو مشتری پیدا کرد

علیرضا کرد که قصد جدایی از ایرالکو را دارد به احتمال زیاد در نیم فصل دوم پیراهن تیم مقاومت البرز را به تن خواهد کرد.

به گزارش فوتسال 40، محمدرضا کرد یکی از بازیکنانی است که قصد جدایی از ایرالکو اراک در نقل و انتقالات نیم فصل را دارد.

او که به نظر می رسد جایی در برنامه های محمود خوراکچی نداشته باشد، به دنبال دریافت رضایت نامه خود برای حضور در تیم دیگری است.

از مقاومت البرز و آنا صنعت قم به عنوان جدی ترین مشتریان محمدرضا کرد یاد می شود و این بازیکن بعد از نهایی شدن خروجش از ایرالکو با مقاومتی ها و انا صنعتی ها برای نیم فصل حضور در کرج یا قم مذاکره خواهد کرد.