ولیکن! ما مطیع سازمان لیگ هستیم!

دردسر مشترک هواداران دو شهر در هفته دوازدهم

هواداران در دو شهر تبریز و اراک با دردسر مشابهی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال مواجه هستند.

به گزارش فوتسال 40، همزمانی دیدارهای لیگ برتر فوتبال و فوتسال در روز پنج شنبه باعث شده تا هواداران در دو شهر تبریز و اراک با مشکل مشترکی مواجه شوند. آنها باید از بین فوتبال یا فوتسال یکی را انتخاب کنند.

مس سونگون روز پنج شنبه در حالی از ساعت 16 به مصاف گهر زمین در سالن پورشریفی تبریز می رود که تراکتور از ساعت 15:30 همین روز در ورزشگاه یادگار اما تبریز میزبان نساجی است. همزمانی این دو دیدار و عدم حل این مشکل باعث شده تا هواداران فوتبال تبریز از بین تراکتور و مس یکی را انتخاب کنند.

در شهر اراک نیز مشکل مشابهی را وجود دارد. در این روز ایرالکو در لیگ برتر فوتسال میزبان سفیر گفتمان است. این در حالی است که یک ساعت پیش از شروع این دیدار، تقابل آلومینیوم و ذوب آهن در اراک آغاز خواهد شد.

محمد رجائیان، مدیرعامل باشگاه آلومنیوم در واکنش به این اتفاق گفت: “باشگاه الومینیوم اراک همواره در بازیهای خانگی از حضور هواداران خود سود برده و استقبال می کند. در روز پنج شنبه علیرغم میل باطنی مجبور به برگزاری دو بازی در یک روز هستیم. تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که ساعتهای بازی بهم نخورد و از ظرفیت کامل هواداران خود در بازیهای پیش رو استفاده کنیم ولیکن ما مطیع سازمان لیگ هستیم.”