حادثه برای سرمربی تیم ملی؛ شمسایی عمل جراحی شد

سرمربی تیم ملی امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت .

به گزارش فوتسال ۴۰، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران روز گذشته در حین تمرین از ناحیه پا دچار شکستگی شد.

او امروز صبح پای خود را مورد عمل جراحی قرار داد و باید دید تا زمان شروع اردوی تیم ملی در اواخر اسفند می تواند سر پا شود یا خیر.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران دو روز پیش لیست اولیه خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد و کمتر از دو ماه فرصت دارد تا از این لیست ۲۵ نفره، ۱۲ تای اصلی را برگزیند.