شکایت و شکایت بازی بعد از سیزده بدر...

جعل به جای تمدید؛ ترفند محیرالعقول تیم لیگ برتری!

تخلفی که از آن صحبت می کنیم اگر ثابت شود و مراجع قضایی آن را تایید کنند حیثیت یک باشگاه قدیمی را خدشه دار خواهد کرد.

به گزارش فوتسال 40، به روزهای پایانی عید نوروز نزدیک می شویم و کم کم باشگاههای لیگ برتر فوتسال از حالت تعطیلی خارج می شوند. البته چند باشگاه پیش از ورود به سال جدید بخش زیادی از تکلیف سال بعدشان را تعیین کردند اما هنوز خیلی ها کار را به بعد از سیزده به در موکول کرده اند! در همین روزهای تعطیلات اما یک اتفاق بسیار عجیب رخ داده که اگر اثبات شود واقعا باید به حال فوتسالمان تاسف بخوریم.

بعد از پرونده جعل سند در لیگ یک که البته هنوز باز است، چند بازیکن یک باشگاه لیگ برتری مدعی شدند که قراردادهایشان از سوی باشگاه دستکاری شده است!

گفته می شود باشگاه یاد شده با هماهنگی هیئت فوتسال استان مربوطه، مدت زمان قرارداد یک ساله بازیکنانش (که به پایان رسیده است) را بدون اطلاع آنها و به صورت غیرقانونی به دو سال تغییر داده تا به صورت اتوماتیک آنها را تمدید کرده باشد!

در بین بازیکنانی که قراردادهایشان دستکاری شده، آنهایی که یک سال با باشگاه قرارداد داشتند و آنهایی که سال دوم حضورشان منوط به رضایت دو طرف بود، دیده می شود. هنوز موضوع یاد شده در مراجع قضایی مطرح نشده ولی طبق اطلاعاتی که از منابع آگاه به دستمان رسیده بعد از پایان تعطیلات شکایت و شکایت بازی حسابی در این زمینه را شاهد خواهیم بود.