میرزایی راهی تیم های نظامی می شود

جدایی اجباری یک بازیکن لیگ برتر به خاطر سربازی!

محمد علی میرزایی، دروازبان ایرالکو، برای سپری کردن دوران خدمت سربازی از جمع اراکی ها جدا می شود.

به گزارش فوتسال 40، ادامه روند نتیجه گیری ضعیف ایرالکو منجر به اخراج رضا کردی شد و اراکی ها در آستانه معرفی سرمربی جدیدشان قرار دارند. بعد از کردی یک ایرالکویی دیگر نیز از این تیم جدا شد که دلیل آن خدمت سربازی بود.

محمد علی میرزایی دروازبان جوان ایرالکو که زمان خدمت سربازی اش رسیده و نمی تواند این تیم را در لیگ برتر همراهی کند، مجبور به ترک اراک شده و قصد ادامه فوتسالش در یک تیم نظامی را دارد.

میرزایی اگر بخواهد همچنان در لیگ برتر بازی کند باید با مقاومت البرز به توافق رسیده و پیراهن این تیم را در ادامه فصل به تن کند؛ در غیر این صورت دروازه بان ایرالکو باید در لیگ های پایین تر به میدان برود.