بهترین مربیان سال؛ آقای کشاورز و خانم امامی

مربیان قهرمان لیگ بانوان و مردان به عنوان بهترین مربیان سال فوتسال ایران انتخاب شدند.

به گزارش فوتسال 40، در ادامه مراسم بهترین های فوتسال ایران، مربیان برتر بخش آقایان و خانم ها انتخاب شدند.

محمد کشاورز، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند، قهرمان لیگ برتر، به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد.

در بخش بانوان نیز جایزه مربی سال به پریسا امامی، سرمربی تیم پالایش نفت آبادان رسید.

به این ترتیب پالایش و گیتی هم بهترین تیم شدند و هم سرمربیانشان جایزه بهترین های سال فوتسال را به خود اختصاص دادند.