بهترین تیم سال؛ از اصفهان تا آبادان

بهترین تیم های سال فوتسال ایران انتخاب شدند.

به گزارش فوتسال 40، مراسم بهترین های فوتسال ایران در فصلی که گذشت امشب در حال برگزاری است و دقایقی پیش بهترین تیم های فصل 1403 لیگ برتر انتخاب شدند.

گیتی پسند که مقتدرانه ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر را با ثبت رکوردهایی شگفت انگیزه به نام خود زده بود، عنوان بهترین تیم بخش آقایان را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان نیز تیم پالایش نفت آبادان عنوان بهترین تیم را به خود اختصاص داد.