محرومیت جاوید پابرجا ماند

استیناف هم حکم جنجالی را تایید کرد

کمیته استیناف رای خود را در خصوص درخواست مهدی جاوید صادر کرد.

به گزارش فوتسال ۴۰، مهدی جاوید، بازیکن تیم مس سونگون، که قرار بود طی توافقی میان دو باشگاه مس و کراپ به قزوین برود، بعد از عملی نشدن این اتفاق به تبریز برگشت. این اتفاق اما محرومیت ۴ ماهه برای او به همراه داشت؛ حکمی که کمی عجیب بود و محرومیتی برای کراپ به همراه نداشت.

سایت رسمی فدراسیون فوتبال ساعتی پیش‌ در خبری اعلام کرد که کمیته استیناف نیز این رای را تایید کرده و قرار نیست محرومیت ستاره مس کاهش یابد:

در خصوص درخواست مهدی جاوید، بازیکن فعلی تیم فوتسال مس سونگون ورزقان دایر بر تخفیف میزان محرومیت 4 ماهه به موجب دادنامه قطعی شماره 155 این کمیته و در تایید دادنامه شماره 3599 کمیته وضعیت بازیکنان و بابت تخلف مذاکره و انعقاد قرارداد باشگاه دیگر در دوره حافظت و قرارداد باشگاه متبوع، با توجه به اینکه برابر بند 4 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان حداقل مدت محرومیت بابت تخلف ارتکابی 4 ماه است و محمل و نصی برای تخفیف مدت محرومیت در دامنه مزبور برقرار نشده است، لذا کمیته استیناف مستندا به ماده مرقوم، قرار رد درخواست جاویدی را صادر می کند. این رای قطعی است.