نقل و انتقالات؛

از شمال به شرق؛ این انتقال تقریبا قطعی است

امیرحسین رسولی بازیکن حافظ ساری با این تیم یک طرفه فسخ می کند.

به گزارش فوتسال 40، امیرحسین رسولی، بازیکن پوشاک حافظ ساری، با توجه به شرایط نه چندان مطلوب این تیم قصد فسخ قراردادش را دارد.

او که از چند هفته پیش تصمیم به جدایی از پوشاک حافظ ساری را گرفته بود، به دلیل پردخت نشدن چند باره مطالباتش به صورت یک طرفه با نماینده ساری فسخ می کند تا به تیم دیگری ملحق شود.

از فرش آرای مشهد به عنوان مقصد احتمالی امیر حسین رسولی یاد می شود. او البته هنوز تصمیم نهایی اش را نگرفته اما قصد دارد پیش از شروع نیم فصل تکلیف تیم آینده خود را مشخص کند.