پایان راه کردی در اراک بعد از نتایج ضعیف

اخراج سرمربی ایرالکو؛ جانشین فردا معرفی می شود

رضا کردی به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت ایرالکو برکنار شد.

به گزارش فوتسال 40، تیم فوتسال ایرالکوی اراک در اولین فصل حضورش در لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده و یکی از مدعیان سقوط به حساب می آید. تغییر نکردن شرایط تیم بعد از اولتیماتوم چند هفته پیش مدیریت باعث شد تا در نهایت رضا کردی از سمت خود برکنار شود.

بعد از شکست هفته گذشته مقابل سفیر گفتمان، مدیران ایرالکو برای تصمیم گیری در خصوص قطع همکاری با کردی تشکیل جلسه دادند؛ به نظر می رسد که خروجی این جلسه، جمع بندی نهایی در مورد تغییر سرمربی بوده است.

امروز از اراک خبر رسید که ایرالکویی ها با رضا کردی قطع همکاری کرده اند و سرمربی جدیدشان را ظرف 24 ساعت آینده از بین چند گزینه که نامشان پیش از این مطرح شده بود، انتخاب خواهند کرد.